:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
Park Linowy Kielce

:: Partnerzy ::
9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Przejścia-Kielecczyzna ::
Cele działu:
1. Gromadzenie informacji o przejściach w podkieleckich rejonach wspinaczkowych.
2. Aktualizacja internetowego przewodnika po świętokrzyskich ogródkach wspinaczkowych poprzez:
- wpisywanie propozycji wycen dla istniejących dróg - co pozwoli lepiej określić ich trudności
- zamieszczanie informacji o nowo powstałych (poprowadzonych) drogach, "odkopanych" ścianach czy też całych ogródkach (te informacje należy zamieści w polu KOMENTARZ w poniższym formularzu)

Zapraszam do wpisywania swoich dokonań.

:: Archiwum: 2005 :: 2006 :: 2007-2008 ::

:: Wszystkie Przejscia ::
Statystyki dla uztytkownika Marcin Opozda i Payek
TrudnoscDróg

Rejon Droga, wycena, styl Data przejścia Autor przejścia

Tatry KoÂścielec Ora et Labora IX+ PP 2013-08-08Marcin Opozda i Payek
Szczegó³owy opis przejœcia Marcin zrelacjonowa³ tu: http://wspinanie.pl/serwis/201308/10opozda-kowalski-ora-et-labora.php U nas na forum doda³em trochê od siebie: http://www.ska.org.pl/phorum//read.php?2,17284 i nie ma co wiêcej gadaÌ, trzeba kuÌ ¿elazo, póki gor¹ce.

ďťż
(C) 2004 - 2020. Herman & Zioło, Ksawię