:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
Park Linowy Kielce

:: Partnerzy ::
9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Świętokrzyski Klub Alpinistyczny ::
Dziaalno


witokrzyski Klub Alpinistyczny powstay w 2004 roku.

Jestemy pierwsz w Kielcach i wojewdztwie witokrzyskim organizacja spoeczn, ktrej celem jest propagowanie taternictwa, alpinizmu, wspinaczki sportowej i pokrewnych im sportw grskich. Organizacja nasza stara si zapewni rozwj kieleckiemu rodowisku wspinaczkowemu, ktre liczy ju dzi ponad sto osb. Nasze cele statutowe obejmuj rwnie szerszy interes spoeczny, jakim jest: ochrona rodowiska, wspdziaanie z innymi organizacjami pozarzdowymi szczeglnie w zakresie pomocy modziey niepenosprawnej oraz zagroonej patologiami spoecznymi, promocja regionu i wsppraca z lokalnymi wadzami w tym zakresie.

Moemy pochwali si pewnymi osigniciami w tych dziedzinach. Nale do nich miedzi innymi:
 1. Utrzymywanie portalu internetowego, na ktrym wspinacze kieleccy i ci spoza wojewdztwa mog m.in. zasign informacji dotyczcych wanych wydarze i moliwoci uprawiania sportw grskich w regionie ( www.ska.org.pl ).

 2. Wyposaenie w stae punkty asekuracyjne kilkudziesiciu drg wspinaczkowych o sportowym charakterze, w kieleckich rejonach skakowych.

 3. Zorganizowanie oglnokrajowych zawodw we wspinaczce zimowej. Mamy za sob wiele edycji takich imprez, ktre przycigny media (pras, radio i lokaln telewizje), oraz zawodnikw z rnych stron Polski.

 4. Wybudowanie cianki wspinaczkowej (bulderowni) na Bazie Zboowej.

 5. Organizowanie klubowych kursw wspinaczki skalnej, prowadzonych przez Instruktora Polskiego Zwizku Alpinizmu.

 6. Zorganizowanie sprztania mieci na Grze Zelejowej. Do udziau w akcji zaprosilimy modzie z Orodka Leczenia Uzalenie od rodkw Psychoaktywnych "San Damiano", prowadzonego przez Klasztor Franciszkanw w Chcinach. Po sprztaniu przygotowalimy wsplne ognisko i zabawy linowe.

 7. Publiczny pokaz technik ratownictwa grskiego zorganizowany z okazji Dni Piekoszowa.

 8. Organizacja zabaw linowych dla dzieci z okazji Dni Kielc.

 9. Wsppraca z Fundacj Mam Marzenie. Przygotowanie dwch imprez i wsplne kwesty pienine na rzecz chorych dzieciakw.

 10. Wsppraca z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, dwukrotnie urzdzilimy tam zabawy liniowe dla dzieci, oraz wsporganizowalimy wernisa "Dzieci Himalajw", wystawa fotografii Krzysztofa Wielickiego, ktry osobicie j zainaugurowa.

 11. Czonkowie SKA, podczas dwch ostatnich Harcerskich Festiwali Kultury Modziey Szkolnej "Kielce" zaprezentowali pokaz technik alpinistycznych.

 12. Od 2007 roku witokrzyski Klub Alpinistyczny jest organizacj zrzeszon w Polskim Zwizku Alpinizmu.
Terenem naszej dziaalnoci skakowej i grskiej, najczciej s takie rejony jak: Skaki Podkieleckie, Jura Krakowsko-Czstochowska i Tatry. W ostatnich latach coraz czciej organizujemy wsplne wyprawy w atrakcyjne rejony europejskie, zarwno alpejskie o charakterze wysokogrskim, jaki i w ciepe skay Europy Poudniowej (Wochy, Hiszpania, Chorwacja, Francja, Krym i Grecja).

Nasz dziaalno opisano rwnie w prasie:

» Weekend ekstremalny - Sowo

» Konstanty Miodowicz obj honorowy patronat nad grami DryToolowymi organizowanymi przez witokrzyski Klub Alpinistyczny - Platforma Obywatelska

» Alpinista: mrz w sam raz na wspinaczk - Nauka w Polsce

» Wspinanie po Kaziow Ig - Wici.Info

» Gry DryToolowe O KAZIOW IG (4-5 lutego, Stokwka) - www.GORYonline.com

» Powspina si w zimie - Sowo

» O Kaziow Ig po raz trzeci - Onet.pl

» Gmina Piekoszw

Dziaalno klubu 2008-2010


 1. Pozyskanie lokalu i wybudowa klubowowej sztucznej ciany.

 2. Rajd narciarski Pasmem ysogrskim (druga tura).

 3. Ubezpieczenie nowego rejonu wspinaczkowego "Batw" w stale punkty asekuracyjne, dziki czemu powstao 6 nowych drg w peni ubezpieczonych + 2 stanowiska wdkowe. Relacja z otwarcia i zdjcia w klubowej galerii.

 4. Wystawa fotografii Grskie podczas Festiwal Filmw Ekstremalnych 360 stopni - Kino Moskwa.

 5. Udzia witokrzyskiego Klubu Alpinistycznego w imprezie Midzynarodowy Dzie Godnoci Osb z Niepenosprawnoci Intelektualn. Relacja.

 6. Organizacja "Rajdu Wspinaczkowego" dla modziey gimnazjalnej z Bilczy.

 7. Dzie Dziecka. Ju po raz trzeci KA zorganizowao zabawy z dla dzieci z okazjo MDD. Po raz drugi imprez t przygotowalimy wraz z Galeria Echo. Relacja.

 8. Zorganizowanie dwch klubowych Kursw Wspinaczki Skalnej.

 9. Ubezpieczenie kilkunastu nowych drg wspinaczkowych w stale punkty asekuracyjne.

 10. Wystawa fotografii grskiej i wspinaczkowej w Muzeum Historii Kielc.

 11. Nawizanie wsppracy z NS w zakresie legalizacji wspinania w kieleckich rezerwatach przyrody.

 12. Rozszerzenie klubowej kadry instruktorskiej o dwch Instruktorw Wspinaczki Sportowej (Jakub Lakwa, Pawe Kowalski) i jednego Instruktora Rekreacji Ruchowej - Wspinaczka Skakowa (Piotr Czy).

 13. Utworzenie Wspinaczkowej Sekcji Sportowej KA. Galeria.

 14. Organizacja pierwszej edycji "Zawodw Bulderowych o Drewnian Klam". Dziki pozyskaniu kilku sponsorw, impreza miaa nie tylko sympatyczn opraw, ale i cenne nagrody. Podsumowanie, relacja Krisa, galeria.

 15. Udzia w wyprawie wspinaczkowej do Doliny Cochamo w Chilach i uczestnictwo w wytyczaniu nowej drogi "Mj may jest lepszy" VI, 120m na bezimiennej turni w grupie Torrecillas. Relacja.

 16. Cykl czterech prelekcji/slajdowisk o tematyce wspinaczkowej, zorganizowanych przez KA we wsppracy z Studenckim Koem Naukowym Turystyki "Bez Nazwy". Miejsce spotka - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydzia Matematyczno-Przyrodniczy.

 17. Wsppraca KA z MCW Struktura i Baz Zboow w zakresie organizacji warsztatw wspinaczkowych dla dzieci i modziey.

 18. WOP dla powodzian" W tej akcji KA dziaa z MCW Struktura. Relacja.

 19. Sprztanie Kadzielni w ramach obchodw Dnia Ziemi. Relacja.

 20. Uzyskanie pozwolenia dla Czonkw witokrzyskiego Klubu Alpinistycznego na dziaalno wspinaczkow i eksploracj jaski w kieleckich rezerwatach: Kadzielnia, Wietrzenia, Zelejowa. Trwaj starania o udostpnienie Ciosowej.

 21. Wsppraca z Geoparkiem Kielce w zakresie udostpnienia i ubezpieczenia w stale punkty asekuracyjne "Wiedmina" (drogi letnie) i skaek za amfiteatrem (drogi zimowe). Podjlimy te rozmowy z Geoparkiem w sprawie organizacji "Gier Drajtulowych" na terenie Kadzielni (pomys dobrze rokuje).

 22. Uzyskanie pozwolenia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Kielcach na wymian i uzupenienie asekuracji w Rezerwat przyrody Kadzielnia. T inicjatyw podjlimy wraz z Speleoklubem witokrzyskim

 23. Prelekcja o tematyce wspinaczkowej dla modziey w VI Liceum Oglnoksztaccego im. Juliusza Sowackiego w Kielcach.

 24. Nawizanie wsppracy z Antykwariatem Filar, dziki czemu Klub pozyska do klubowej biblioteki archiwalne numerw Taternika i kilka innych ciekawych pozycji literackich o tematyce grskiej.

 25. Rozbudowa klubowej Bulderowni o dwie cianki i dach, okoo 20m2.  Sprawozdanie Zarzdu witokrzyskiego Klubu Alpinistycznego za okres kadencji 2008/2009 - 2010
Zapraszamy
Adres:
witokrzyski Klub Alpinistyczny
ul. Nowaka - Jezioraskiego 109/28
25- 432 Kielce

(C) 2004 - 2020. Herman & Zioło, Ksawię