:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
Park Linowy Kielce

:: Partnerzy ::
9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Sztuczne cianki ::
Pakernia Klubowa


Po rozbudowie 2013
Od 2011

Bulderownia znajduje si w Bazie Zboowej na ul. Zboowej 4 w Kielcach.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE CIANY BOULDEROWEJ WITOKRZYSKIEGO KLUBU ALPINISTYCZNEGO


1. Ze ciany boulderowej (zwanej dalej cian) mog korzysta czonkowie witokrzyskiego Klubu Alpinistycznego, po uprzednim opaceniu skadki czonkowskiej, opaty za uytkowanie boulderowni i wpisaniu si na list, ktra znajduje si midzy ganic, a pk biblioteczn.

2. Osoby niezrzeszone w witokrzyskim Klubie Alpinistycznym mog dwukrotnie skorzysta ze ciany tylko i wycznie pod okiem instruktora wspinaczki, po uprzednim wpisaniu si na list i uiszczeniu jednorazowej opaty do puszki przy wejciu.

3. Poprzez wpisanie si na list rozumie si automatyczn akceptacj regulaminu i owiadczenia zawartego na licie. Osoby, ktre nie dokonuj wpisu nie maj prawa do korzystania z infrastruktury ciany.

4. Pen odpowiedzialno za ewentualne wypadki zaistniae podczas zaj wspinaczkowych ponosi wspinacz, kady z uytkownikw ciany wspina si na wasn odpowiedzialno.

5. Opaty za korzystanie z klubowej cianki:

- 8z za jednorazowe wejcie (wrzucamy do puszki lub rozliczamy si pod koniec miesica)
- 50z za miesic,
- 225z za rok kalendarzowy.

W/w opaty naley uiszcza na konto podane poniej lub bezporednio do skarbnika KA.

Nr konta:
MultiBank / BRE Bank S.A
witokrzyski Klub Alpinistyczny
78 1140 2017 0000 4002 1298 2406
Tytuem: Imi i nazwisko - darowizna na klubow ciank


6. Samodzielnie ze ciany mog korzysta czonkowie KA, ktrzy:
- ukoczyli 18 rok ycia
- ukoczyli 16 rok ycia oraz posiadaj pisemn zgod rodzicw/prawnych opiekunw
- dzieci i modzie do 16 roku ycia mog korzysta ze ciany tylko pod nadzorem instruktora wspinaczki sportowej.

7. Jednoczenie na cianie moe wspina si 9 osb.

8. Na cianie mona si wspina tylko wtedy gdy na pododze le materace. Materace naley ukada warstw o jednakowej gruboci bez szczelin i "nakadek" tak by przewidywane ldowanie po odpadniciu nastpio mniej wicej w centrum materaca. Chcc zabra lub przesun materace naley najpierw sprawdzi czy kto si nad nimi nie wspina. Na materacach oraz w ich obrbie nie wolno zostawia ani ka adnych przedmiotw, toreb, butelek, "wskanikw" itp.

9. Przed korzystaniem ze cianki naley zmieni obuwie na buty wspinaczkowe.

10. Osoby przebywajce na terenie ciany powinny zachowywa si moliwie dyskretnie. Zabrani si wszczynania zbdnego haasu, wrzasku, przeklinania.

11. Uytkownicy ciany maj prawo do korzystania z urzdze sanitarnych Bazy Zboowej.

12. Po treningu naley cian doprowadzi do stanu zastanego.

13. Wacicielem klucza do pomieszczenia ze ciana jest Baza Zboowa. Klucz do pomieszczenia mona wypoyczy tylko na czas korzystania ze ciany od ochrony obiektu po wpisaniu si do "ksiki wej". Nigdy nie zabieramy klucza ze sob, zawsze zwracamy go do ochrony obiektu.

14. Na terenie Bazy Zboowej obowizuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.

15. Regulamin ciany zosta zatwierdzony przez Zarzd witokrzyskiego Klubu Alpinistycznego.

(C) 2004 - 2020. Herman & Zioło, Ksawię