:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
Park Linowy Kielce

:: Partnerzy ::
9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Sztuczne Ścianki ::
Pakernia Klubowa


Po rozbudowie 2013
Od 2011

Bulderownia znajduje się w Bazie Zbożowej na ul. Zbożowej 4 w Kielcach.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANY BOULDEROWEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLUBU ALPINISTYCZNEGO


1. Ze ściany boulderowej (zwanej dalej ścianą) mogą korzystać członkowie Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego, po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej, opłaty za użytkowanie boulderowni i wpisaniu się na listę, która znajduje się między gaśnicą, a półką biblioteczną.

2. Osoby niezrzeszone w Świętokrzyskim Klubie Alpinistycznym mogą dwukrotnie skorzystać ze ściany tylko i wyłącznie pod okiem instruktora wspinaczki, po uprzednim wpisaniu się na listę i uiszczeniu jednorazowej opłaty do puszki przy wejściu.

3. Poprzez wpisanie się na listę rozumie się automatycznš akceptację regulaminu i oświadczenia zawartego na liście. Osoby, które nie dokonują wpisu nie majš prawa do korzystania z infrastruktury ściany.

4. Pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki zaistniałe podczas zajęć wspinaczkowych ponosi wspinacz, każdy z użytkowników ściany wspina się na własną odpowiedzialność.

5. Opłaty za korzystanie z klubowej œcianki:

- 8zł za jednorazowe wejście (wrzucamy do puszki lub rozliczamy się pod koniec miesiąca)
- 50zł za miesiąc,
- 225zł za rok kalendarzowy.

W/w opłaty należy uiszczać na konto podane poniżej lub bezpośrednio do skarbnika ŚKA.

Nr konta:
MultiBank / BRE Bank S.A
Świętokrzyski Klub Alpinistyczny
78 1140 2017 0000 4002 1298 2406
Tytułem: Imię i nazwisko - darowizna na klubową ściankę


6. Samodzielnie ze ściany mogą korzystać członkowie ŚKA, którzy:
- ukończyli 18 rok życia
- ukończyli 16 rok życia oraz posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów
- dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać ze ściany tylko pod nadzorem instruktora wspinaczki sportowej.

7. Jednocześnie na ścianie może wspinać się 9 osób.

8. Na ścianie można się wspinać tylko wtedy gdy na podłodze leżą materace. Materace należy układać warstwą o jednakowej grubości bez szczelin i "nakładek" tak by przewidywane lądowanie po odpadnięciu nastąpiło mniej więcej w centrum materaca. Chcąc zabrać lub przesunąć materace należy najpierw sprawdzić czy ktoś się nad nimi nie wspina. Na materacach oraz w ich obrębie nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów, toreb, butelek, "wskaźników" itp.

9. Przed korzystaniem ze ścianki należy zmienić obuwie na buty wspinaczkowe.

10. Osoby przebywające na terenie ściany powinny zachowywać się możliwie dyskretnie. Zabrani się wszczynania zbędnego hałasu, wrzasku, przeklinania.

11. Użytkownicy ściany mają prawo do korzystania z urządzeń sanitarnych Bazy Zbożowej.

12. Po treningu należy ścianę doprowadzić do stanu zastanego.

13. Właścicielem klucza do pomieszczenia ze ściana jest Baza Zbożowa. Klucz do pomieszczenia można wypożyczyć tylko na czas korzystania ze ściany od ochrony obiektu po wpisaniu się do "książki wejść". Nigdy nie zabieramy klucza ze sobą, zawsze zwracamy go do ochrony obiektu.

14. Na terenie Bazy Zbożowej obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.

15. Regulamin ściany został zatwierdzony przez Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego.
Od 18-02-2006 strone odwiedziło :
(C) 2004 - 2020. Herman & Zioło, Ksawię