:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


Park Linowy Kielce

9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Artykuy ::
Zasady wspinania w skaach podkieleckich


CAKOWITY ZAKAZ DRYTOOLINGU NA STOKWCEZawsze wspinanie kojarzyo mi si z wolnoci niestety. Ze wzgldu na coraz czciej pojawiajce si incydenty oraz ze wzgldu na ogromn popularyzacj i rozwj tej przepiknej dyscypliny jak jest wspinaczka poniszy tekst musia powsta. W trosce o przyszo i rozwj wspinania pod Kielcami prosz o zapoznanie si z poniszymi reguami i przestrzeganie zasad dla dobra naszego i ska.


I. Zabrania si:

- malowania ogranicznikw

- podpisywania drg (dotyczy nazwy i wyceny drogi)

- podkuwania, podklejania chwytw i stopni.

- wbijania hakw (zakaz dotyczy wszystkich rejonw piaskowcowych oraz cian udostpnionych do wspinaczki klasycznej w pozostaych ogrdkach [czyli ciany opisane w topo. Popatrz ktre to -> TOPO])

- tworzenia nowych palenisk. Ogie palimy w wyznaczonych miejscach.


II. Regulacje etyczno-estetyczne

1. Utrzymujmy nasze ogrdki w czystoci - Zbierajmy po sobie i innych mieci!!!

2. Zwracajmy delikatnie uwag wspinaczom, ktrzy nie stosuj si do panujcych regu, wskazujc gdzie ewentualnie mog przeczyta o zasadach wspinania na kielecczynie (jeli drugie upomnienie bdzie nieskuteczne dajmy po prostu w ryj)

3. Wycinanie drzew jest zabronione (krzaki i chaszcze mona wycina tylko po uprzednich konsultacjach spoecznych ze rodowiskiem kieleckim)

4. W rejonach piaskowcowych w miare moliwoci ograniczamy ilo uywanej magnezji. Czycimy po sobie mikkimi szczoteczkami chwyty z magnezji.

III. Uytkowanie ringw.

Obowizuje bezwzgldny ZAKAZ:

1. WIESZANIA WDKI Z JEDNEGO RINGA!!! Zagroenie ycia !!! Wdk wieszamy z co najmniej dwch pewnych punktw.

Powyej niepoprawne sposoby wieszania wdki!!! Przecie obok jest drugi punkt. Zakadajmu wdk z conajmniej 2 punktw!!!2. WDKOWANIA BEZPOREDNIO Z RINGW (Nie przekadamy liny bezporednio przez ringi i kolucha!!!)

Niepoprawne sposoby wieszania wdki. Nie przekadamy liny bezporednio przez ringi i kolucha!!!Poniej poprawne sposoby wieszania wdki.


Przykadowe stanowisko wdkoweWieszanie wdki z acucha zjazdowego.Wieszanie wdki z acucha zjazdowego.

IV. Eksploracja, ekiperstwo, nowe drogi.

1. Ch zmiany wygldu terenu w pobliu ska (wycinanie drzew, podkopywanie cian, usuwanie makro kruszyzny) musi by konsultowana z miejscowymi wspinaczami i osobami dziaajcymi na tym terenie.

2. Ch osadzenia jakichkolwiek staych punktw asekuracyjnych (np. nowa droga, pojedyncze przeloty) prosz konsultowa z Hermanem hermankarol@o2.pl (doradzi, poda cenne wskazwki co do sposobu osadzania)

V. W rejonach piaskowcowych obowizuje zakaz wspinania po dugotrwaych opadach deszczu. Wilgotny piaskowiec staje si mikki i kruchy, przez co istnieje moliwo zniszczenia istniejcej mikro rzeby.

VI. W rejonach piaskowcowych oraz na drogach klasycznych obowizuje bezwzgldny zakaz uywania hakw, rakw, czekanw oraz narzdzi mogcych zniszczy ska.


VII. HAKWKA

1. Cakowity zakaz haczenia (wbijania hakw, wieszania si w hakach, skyhookach itp.) obowizuj w piaskowcach i cianach udostpnionych do wspinaczki klasycznej (patrz topo).

2. Hakowo na cianach klasycznych i w piaskowcach mona si wspina tylko przy uyciu kostek, friendw, staych punktw asekuracyjnych (ktre ju istniej - sami nie osadzamy ringw:))). Co al'a styl Clean.


VIII. Zasady DryToolingu i Zimowej Wspinaczki Klasycznej

Nie trzeba chyba nikomu tumaczy jak wielce destrukcyjny wpyw na ska ma DryTooling. Ale na wszelki wypadek przypomn w kilku sowach:
- rysowanie cian (estetyka, wygld skay)
- niszczenie chwytw i stopni ("znikanie"drg letnich)
- usuwanie blokw skalnych (czekan to taki may omik)
- itd.

W zwizku z nadejciem sezonu zimowego 2005/06, coraz to wiksz popularyzacj drytoolingu, oraz w trosce o przyszo naszych ska postanowiem zamieci informacje, ktre ogrdki, ciany, drogi s wyczone a ktre dopuszczone do wspinania z uyciem dziab i rakw.

I tak:
Cakowity zakaz DryToolowania obowizuje w kamienioomach Piaskowcowych (Wykie, Ciosowa, Tumlin).

Ponadto nie wspinamy si po letnich drogach klasycznych zarwno obitych jak i DDSach - a jeli jaka jest dopuszczona to wycznie prowadzimy z doem (w "systemie sportowym" - nie ma ojenia na drugiego)

Stokwka
cakowity zakaz !!!

Zelejowa I
cakowity zakaz

Zelejowa II
bez ogranicze;

Zelejowa III
a) cianki na lewo od Przerysy Bularza i to konkretnie na lewo - wida tam ewidentna formacj od ktrej mona zacz tulowa (ze 3m w lewo w topo drzewko zasania)
b) w prawo za kantem Przewiechy;
c) Szara w prawo od projektu nr 11;

Kadzielnia
praktycznie bez ogranicze (wyczamy Wiedmina, Wschodni, Nad Jeleniowsk, ciany przy Prochowni)

Nowiny. Kamienioom w Zgrsku
bez ogranicze


Wietrznia
bez ogranicze;

lichowice
bez ogranicze - jedynie na Tarasach nie oimy ostatniego pitra - tego z fadem;

Rzepka
bez ogranicze


Oczywicie Klasyczna Wspinaczka Zimowa dozwolona jest we wszystkich naszych ogrdkach na drogach typowo zimowych z du iloci traw, lunych kamieni, piachu czyli na szrotach, ktre nie nadaj si do wspinaczki letniej.
Pamitajmy litych, piknych formacji mamy naprawd niewiele. Szrotw natomiast mnstwo, wspaniale nadajcych si do zimowych zabaw. Jednoczenie informuje, e adne drogi zimowe znajduj si na Wietrzni oraz na lichowicach (lodospad 5m). Warto zajrze do nie czynnych kamienioomw, ktre nie s opisane w topo na tej stronie. Tam naprawd jest masa ojenia.


IX. Wikszo ogrdkw wspinaczkowych w pobliu Kielc jest prawnie chroniona!!!
Mamy u nas:

a) rezerwaty przyrody:
- Zelejowa
- Tumlin
- Kadzielnia (tylko Skaka Geologw, ciany przy alejce nale do miasta)
- Wietrznia
- lichowice
- Kamieni Michniowski
- Gra Rzepka

b) pomniki przyrody
- Ciosowa

c) stanowiska dokumentacyjne
- Wykie

Wszdzie obowizuje zakaz wspinania. Tak wic uszanujmy te przepikne miejsca i pozostawmy je w nienaruszonym stanie, dla naszego dobra i poytku dla innych.
ycz Miego Wspinania !!!

Pytania, wtpliwoci, ch dziaania prosz kierowa na maila: hermankarol@o2.pl

Opracowa: Herman

(C) 2004 - 2022. Herman & Zioło, Ksawię