:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
Park Linowy Kielce

:: Partnerzy ::
9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


Podsumowanie sezonu górskiego ¦KA 2011

 

"W taki oto sposób wspinacz staje przed swoim drugim ¶miertelnym zagrożeniem. Tym pierwszym jest naturalnie ryzyko zabicia się. Drugim jest pogr±żenie się w omamie psychicznym i uwierzenie, że jest się wartym tyle, co publiczny wizerunek".

 Wojciech Kurtyka

¦KA w Dolinie Batyżowieckiej, od prawej stoi: Grze¶, Wałek, Herman (na głowie), Maciek i Payek. Fot. Grzegorz Adamiec.

 

Przypuszcza się, że około 80-90% polskiej działalno¶ci  tatrzańskiej skupia się na  trzech stosunkowo małych ¶cianach w polskiej czę¶ci Tatr. Mowa oczywi¶cie o Mnichu, Zamarłej Turni i Ko¶cielcu.  Wynika to zapewne z faktu, że rejony te oferuj± bardzo dobr± jako¶ć skały, krótkie podej¶cia, drogi w większo¶ci s± obite (je¶li nie cało¶ciowo to prawie wszystkie maj± stałe punkty na stanowiskach), linie s± krótkie czyli relatywnie bezpieczne.  Nie bez znaczenia jest też fakt, że wiele dróg na tych trzech ¶cianach to czyste tatrzańskie perełki.

Ok, ale co z pozostał± czę¶ci± Tatr? Dlaczego tak niewielu polskich wspinaczy wybiera inne cele? Czy nie ma tam litej skały, pięknych i godnych uwagi dróg?  Oczywi¶cie jest to pytanie retoryczne. Ogólnie wiadomo , że jest ich mnóstwo! Tylko czasami trzeba więcej czasu spędzić na podej¶cia, nie zawsze wraca się do schronu z ciepł± wod± i spędza noc w wygodnym łóżku, drogi z reguły s± dłuższe, wymagaj± bardziej skomplikowanej asekuracji i logistyki.  Trudy te wynagradza jednak większa frajda o mocnym zabarwieniu górskiej przygody.

Dlatego jest mi szczególnie miło odnotowywać fakt, że członkowie ¶więtokrzyskiego Klubu Alpinistycznego, bardzo chętnie podejmuj± się działalno¶ci tatrzańskiej na takich ¶cianach jak:  Galeria Gankowa, Łomnica, Kieżmarski, Gerlach, Batyżowiecki,  Mały Lodowy, Wołowa, Ostry Szczyt, Branie Rogi, Kazalnica Mięguszowiecka, Kocioł Kazalnicy, Mięguszowiecki Szczyt.

Oczywi¶cie Mnich, Zamarła i Ko¶cielec też były uczęszczane przez kieleckich łojantów w ubiegłorocznym sezonie,  ale częstotliwo¶ć zdecydowanie odbiega od „¶redniej krajowej”.

 

ZIMA

W sezonie zimowym nie działo się zbyt wiele, dla silniejszej promocji wspinaczki zimowej wymienię we wstępniaku wszystkie znane mi  przej¶cia (czyli to co zostało opublikowane w klubowym dziale przej¶ć lub przesłane do mnie na email).

Tatry

 Cień Wielkiej Góry na Kotle Kazalnicy (6, OS), Przemek „Klenio” Klentak  z Łukaszem „Wałkiem” Kowalczykiem.  Bladym ¶witem (VI+, OS),   Bula pod Bańdziochem, Klenio i Wałek; W samo południe (V+,OS),  również na popularnej Buli pod Bańdziochem,  Wałek z Leszkiem Szymańskim; Jagiełło-Roy (V, PP), Kazalnica Cubryńska Wałek z Kleniem.   Ładn± zimow± ture zafundowali sobie, Leszek Janowski z Przemkiem ”Cniachem” Sieradzanem na Północnej ¶cianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego, Klasyczna (III+, OS, 600m, do grani, niestety bez szczytowania).  Trudno¶ci techniczne teoretycznie niewielkie, ale długo¶ć drogi i zimowa aura, sprawiaj±, że robi się z tego bardzo interesuj±ca przygoda, emocji dodał  biwak na grani. Relacja Leszka:  http://www.ska.org.pl/index2.php?go=miegusz  Przeszli¶my też kilka krótkich dróg na Kotle Ko¶cielcowym : Kli¶ (V OS – łatwe, bardziej IV+), Agata „Dr.Quinn”  Gronowska, Paweł „Goryl ” Szymankiewicz, Paweł „ Payek” Kowalski, ten sam zespół zrobił jeszcze s±siedni± Drogę Niemca (IV+, OS) i Głogowskiego (III, OS), do kompletu w tym rejonie dochodzi trawkowy Kochańczyk -Laskowski ( II, OS), Agata, Goryl i Tomasz „Ptaku” Ptak.

Maltatal (Wysokie Taury - lodospady)

To już druga wizyta w dolinie Malty (Maltatal), więc i zdobycze coraz bardziej okazałe.  Na szczególn± uwagę zasługuje 370metrowy,  wymagaj±cy klasyk rejonu - Kathedrale (WI 5+ OS), Cniach z Pawłem „Dr know” Olendzkim (KW Warszawa) i drugi zespół: Karol „Herman” D±browski z Adamem Rysiem (KW Kraków). Pozostałe lodowe przej¶cia chłopaków: Wintasun (WI 4+, 155 m), Herman, Cniach, Dr know; Aluhol  (WI 4+, 240 m), Adam Ry¶, Herman; Gamseckfall (WI 4+, 250 m) Dr know, Cniach.

Herman na kurtynie za WI 4+, Wintasun (Maltatal). Fot. Cniach.

 

Alpy

Dodam jeszcze jesienno zimowe przej¶cie Agaty i Goryla: Alpy – Glocknergruppe Schneewinkelkopf (3476m) Diretta północnej ¶ciany 350m max 70* AD+ OS.

 

LATO

„Łest”

Zmagania z letnimi drogami o charakterze górskim (w skałkowych rejonach) rozpoczynamy już             z końcem  polskiej zimy, a to za spraw± hiszpańskiego i słoweńskiego słońca. Grzegorz Adamiec            z Marcinem „Wojakiem” Stańcem pokonuj± 180 metrow± Penon de Ifach Costa Blanca (6c+, PP - 2pr), Klenio z Wałkiem robi± tę sam± drog±, lecz z łatwiejszym wariantem (6b+, OS). Dla Wojaka to pierwsze spotkanie z drog± wielowyciagow± i od razu na do¶ć wysokim poziomie (polecam barwny opis podniebnych lotów z zał±cznikaJ).

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean… Od lewej: Czyżyk, Grzesiek, Maniek, Arczi, Wałek, Wojak, Ola, Klenio. Fot. Grzesiek Adamiec.

 

Natomiast w Słowenskim OSPie Gosia Wikar z Paykem pokonuj± 4 wyci±gow± II giardio dell’aephiornis (6b, OS)  Babna. Dla Gosi to  również była pierwsza przygoda na wielowyci±gówce (prowadziła 2-gi wyc.).

Wczesn± wiosn± odwiedzili¶my piękn±, północn± ¶cianę Anica Kuk (Paklenica),                      w trzyosobowym zespole: Agata Gronowska, Goryl i Payek, pokonujemy bardzo ładny klasyk rejonu - Ljubljanski (6a+, 220m RP jeden wyc., wszystkie trudne wyci±gi OS).

 

Tatry

Latem najwięcej  działo się oczywi¶cie w Tatrach. Pocz±tek lata nie nastrajał pogodowym optymizmem, mimo to udało nam się wykorzystać kilka pogodnych dni na tatrzańskie wojaże. Sezon rozpoczęli¶my od Drogi Kurczaba (VI- OS) na zachodniej ¶cianie Gerlacha, Karol „Herman” D±browski  z Wałkiem i Maciek Domański z Grzegorzem Adamcem i Paykiem. Droga może nie urzeka wyj±tkow± urod±, ale 500 metrowa ¶ciana i najwyższy tatrzański szczyt czyni z niej interesuj±ce przedsięwzięcie. Następnego dnia zmienili¶my wystawę ¶ciany na  południow±, s±siedniego Batyżowieckiego Szczytu. Tu pierwszy zespół, Herman i Wałek pokonali dług± i do¶ć imponuj±c± drogę: Cichulov Pilier (V+ ,OS) Drugi zespół, Maciek, Grze¶ i Payek wybrali krótsz±, ale równie ładn± linię: Pytlakuv expres  (VI+, OS).

Następne okno pogodowe zostało wykorzystane na zachodniej ¶cianie Łomnicy. Tu na uwagę zasługuj± dwie drogi. Pierwsza to ewidentnie rzadko chodzona, ze słab± asekuracj± i niebanalnymi trudno¶ciami: Myslivec-Palenicek (VII-, PP),  kluczowy, mokry wyci±g w 2pr.) Maciek Domański z Paykiem.  Druga to piękny klasyk tej ¶ciany: Hokejka (VII-, PP, również czę¶ciowo mokra) Leszek Szymański, Grze¶ i Wałek.

 

 

 

 

Baza wypadowa na Łomnice i Kiezmarski. Od lewej: Wałek, Maciek i Leszek. Fot Payek.

 

Kolejne, krótkie okna pogodowe wykorzystujemy na mniejsze i bardziej popularne ¶ciany.

Payek z Grze¶kiem pokonuj± trzy interesuj±ce, rzadko chodzone i do¶ć wymagaj±ce drogi na Zamarłej Turni: tradowy Kant Pietscha (VII+, OS), potem sportowe Mu Mu Mu (VIII-, OS), a na koniec ponownie droga z tradycyjn± asekuracj±: Warianty Wyprostowania Lewej Pilchówki (przez Dolny Okap, VII ,OS). W tym okresie działaj± również, co warte podkre¶lenia, samodzielne zespoły, dla których jest to pierwszy lub drugi tatrzański sezon;  Wałek z Bartkiem ”Góralem” ¶witkiem, pokonuj± ładne klasyki Ko¶cielca: Prawy Dziędzielewicz (VI ,OS) i Sprężyne (VI OS), natomiast Piotr „Czyżyk” Czyż z Łukaszem „Zioło” Zioło, Międzymiastow± (VI+, OS)  i sportowego Wacława (VII+, OS) na Mnichu.

 

Tydzień później czteroosobowa ekipa: Herman z Góralem i Leszek Szymaski z Piotrkiem Sochackim (UKA), działaj± na Małym Lodowym (Szeroka Wierza). Oba zespoły robi± po trzy drogi , z czego na wyróżnienie zasługuje najtrudniejsza z nich: Všetko v poriadku (VII-, OS). Chłopaki s± pod wrażeniem urody rejonu, mimo długiego podej¶cia (3,5-4h) i miejscami „ grenlandzkich trudno¶ci” (w dolnej czę¶ci ¶ciany), to jednak zachęcaj± do odwiedzania tej trochę zapomnianej cze¶ć Tatr. Długo¶ć dróg do 250m, południowa wystawa, dobrej jako¶ci granit, dogodne i szybkie zej¶cie ze szczytu (około 20min), cisza, spokój i piękne widoki.

 

 Kolejny krótki okres pogodowy wykorzystuje: Grzesiek, Walek i Artur „Arczi” Sumiński działaj±c na Szarpanych Turniach. Ich łupem pada m. innymi kombinacja Bravo Mozart VII- OS + Stare casy VI-, OS) i  Puskasova cesta VI+ (VI+/VII-) RP.

 

Druga połowa lata i cała jesień była w ubiegłym roku bardzo pogodna, dzięki temu dobrze wyschły północne ¶ciany, w¶ród nich wiecznie mokra i niedostępna Galeria Gankowa. Te wyj±tkowo dobre warunki wykorzystała pięcioosobowa ekipa z Kielc, której  łupami padły trzy drogi w poniższej kolejno¶ci: Orłowski (VI, OS, największy klasyk tej ¶ciany i przełomowa droga w historii polskiego taternictwa)Herman, Klenio i Arek Niźnik ; Filar Centralny (VII, OS, do¶ć trudny klasyk rejonu) Grze¶ z Paykem; Orłowski, Grze¶ i Payek (VI ,OS); Studnickova Cesta, (przewodnikowe V+, które ,jak podaje Arek, okazało się być mocn± i rzadko chodzon± szóstk± o zapachu ryby) Herman, Klenio i Arek.

W tym samym czasie, po drugie stronie Grani Morskiego Oka, Cniach z Pawłem „Dr know” Olendzkim (KWW), pokonuj± Sprężynę (VII- ,OS) i Międzymiastow± (VI+,OS) na Mnichu , dwa ładne i bardzo popularne klasyki rejonu.

Nieznany górołaz na Mnichu. Fot. Leszek Janowski.

 

Doskonały wrze¶niowy warun ponownie sprowadza nas do po¶redniej stacji kolejki linowej na Łomnice, czyli bazy wypadowej/noclegowej dla dwóch pięknych i wysokich tatrzańskich szczytów. Arek z Wałkiem dopisuj± do swej kolekcji jedn± z najładniejszych tatrzańskich dróg, czyli klasyk Kiezmarskiego Szczytu: Wielkie Zacięcie (VI+, OS), w tym samym czasie Grze¶ z Paykiem działaj± na Zachodniej ¶cianie Łomnicy i do¶ć wymagaj±cej drodze: Patagońskie Lato (VII+/8-, AF,a nawet RK, dla mnie to i tak to samo, czyli DD - danie du*y:) - w kontek¶cie tej linii). Droga niestety obroniła się przed klasycznym przej¶ciem, ostatni wyci±g  pokonujemy w stylu AF , nie starczyło czasu na drug± próbę. Na otarcie łez  dodam, że wszystkie poprzednie wyci±gi (w tym najtrudniejszy) przeszli¶my w stylu OS.  Następnego dnia Wałek z Arkiem robi± kolejn± ciekaw± i ładn± propozycje Łomnicy: Puklina v platni (pęknięcie w płycie, V+/VI-, OS). Chłopaki wracaj± zachwyceni urod± i ekspozycj± drogi.  Grzesiek natomiast po raz kolejny (3-eci:), tym razem z Mariuszem ”Biedruniem” Biedrzyckim pokonuje Wielkie Zacięcie:) .  Dodam tu, że trzy tygodnie wcze¶niej, po raz drugi przeszedł WZ z Leszkiem Szymańskim. Moja uzbrojona w blachy i ¶rubki pięta  zmusza tego dnia do restu, który spędzam na przeprowadzce do Moka. Wyj±tkowo sucha ¶ciana Kazalnicy Mięguszowieckiej zachęciła mnie do odegrania się za wspomniane powyżej ¶rubki i blaszki... Do współrealizacji tego celu dał się namówić „PewniakJ”, czyli Grze¶, który musiał doj¶ć do Moka po zrobieniu Wielkiego Zacięcia! Zapewne nie żałował,   Warianty Małolata (VI+/VII- OS), to jedna z najładniejszych tatrzańskich dróg, a i nimb „¶ciany ¶cian” sprawia, że mamy przygodę, której nie zapomnimy nigdy w życiu.

 

Na koniec tatrzańskiego sezonu efektowny, sportowy finisz zafundował nam Matrix (VIII+, PP), Grze¶  z Paykem. Ta modernistyczna, sportowa droga na Zachodniej ¶cianie Ko¶cielca przygotowana została przez Piotra ”Miksera” Drobota i wyceniona na IX (dwa z 4 wyci±gów, IX- i IX) . Nie odbieraj±c drodze urody twierdzimy, że tak wysoka wycena to jednak trochę za dużo. Najtrudniejszy wyci±g pokonali¶my w stylu OS i nie mogę wycenić go na więcej niż VIII+. Poprzedni trudny wyci±g, który zrobili¶my w drugiej próbie, naszym zdaniem może mieć około VIII.  Tak czy siak, droga bardzo ładna i lita od pocz±tku do końca.  Można też zaznaczyć, że po raz pierwszy kieleccy wspinacze pokonali w górach trudno¶ci przekraczaj±ce ósmy stopień. W ostatnim „Taterniku” opublikowano podsumowanie letniego sezonu Tatrzańskiego,  m. in.  wyróżnione s± tam  tegoroczne przej¶cia Matrixa. Nikt z nas jednak nie zadbał o podanie do szerszej wiadomo¶ci tego przej¶cia, dlatego nie widniejemy w¶ród wymienionych zespołów, które pokonały tę drogę.  Widzę, że wycena nie poddaje się jeszcze korekcie i ci±gle odnotowywana jest  jako IX.

Dodam jeszcze  niepozorn± Drogę Pomywaczek na Ko¶cielcu (VI+, OS) , któr± niejako na rozgrzewkę przed Matrixem zrobił Grzesiek z Góralem. Niby krótkie i nietrudne, ale jednak rzadko chodzone i wcale nie banalne.

Kaukaz

Z bardziej egzotycznych przej¶ć ubiegłego lata  warto wyróżnić wej¶cie na słynny Kaukaski pięciotysięcznik; Kazbek (SE Face 3B ok.1000m OS), Agata Gronowska, Goryl, Paweł Kopeć, Bosman, Martin (KW Wa-wa), Marek (Tokyo).  Ciekawostk± jest też to, że Goryl ze swoj± brygad± dotarł pod Kazbek własnym autem, choć dla niego to już nie pierwszyzna na takich dystansach.

Kazbek , 5033m n.p.m. Fot. Goryl.

USA

Tradycyjnie dodam jeszcze parę dróg od naszego rezydenta z Ameryki, czyli Maćka Domańskiego; kombinacja dróg Bombardment (5.8), 2 wyciagi i Book of Solemnity, (5.10, OS), 2 wycagi;  Whitney Gilman Ridge, (wariantem 5.9), Cannon Cliff, White Mountains,  New Hampshire, USA;  Recompense, (z wariantem Beast Flake, Trudnosci 5.9, OS), Cathedral Ledge, North Conway, New Hampshire, USA. Partnerem wspinaczkowym Macka był Chris Cornell z Montrealu.


Na koniec, podobnie jak w poprzednim podsumowaniu,  wymienię najaktywniejszego tatrzańskiego łojanta . Nikogo nie zaskoczy, że chodzi o Grzegorza Adamca, który w tym roku zgromadził aż 36 tatrzańskich dróg! Plus jedn± wielowyciagówke  w  Costa Blanca.  W tej kategorii muszę dodać jeszcze Łukasza Kowalczyka, dla „Wałka”  to dopiero drugi tatrzański sezon,  a jego aktywno¶ć jest naprawdę imponuj±ca  - 23 drogi w Tatrach, z czego 4 zim±, plus jedna wielowyciagówka - Costa Blanca. Jako ciekawostkę historyczn± dodam, że polskimi rekordzista w tej dziedzinie jest prawdopodobnie Marcin Tomaszewski, który w letnim sezonie 1996 zrobił (w zespole z Krzy¶kiem Belczyńskim, i innymi partnerami oraz samotnie) 62 drogi w Tatrach! W tym np.: trzy drogi w ci±gu jednego dnia na Kazalnicy Mięguszowieckiej, oraz Expandera czyli czterech Sprężyn w czasie 23 h (Mały Młynarz, Kocioł Kazalnicy, Mnich i Ko¶cielec) -jako drugi zespół w historii.

Bawi±c się w statystyki, mamy imponuj±c± cyfrę - około 110 zespołowych przej¶ć !

 Generalnie górska działalno¶ć ¦KA w sezonie 2011 była bardzo intensywna, głównie w Tatrach, ale pokazali¶my się też w Kaukazie, Górach Skalistych, Alpach, Paklenicy, Hiszpanii, Słowenii i na Krymie.
 
Cieszy fakt, że  znów kilka osób po raz pierwszy skosztowało górskiej przygody.  Atakujemy coraz ambitniejsze cele, poznajemy nowe rejony, zbieramy cenne do¶wiadczenia  i co ważne, nie ma większego problemu ze znalezieniem partnera na wyjazd w Tatry – praktycznie w każdym dowolnym  terminie gdy jest warun.  

 

Opracował

Paweł „Payek” Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zestawienie  robione  według daty przej¶cia, dalej kontynuowany jest wykaz danej ¶ciany i rejonu. Na końcu zamieszczam również zał±cznik z posegregowanymi wpisami z naszego działu przej¶ć i inne opisy dróg nadesłane do podsumowania.

 

 

SEZON ZIMOWY

 

Tatry,

Moko

Bula pod Bandziochem   

 

Bladym ¶witem (VI+, OS)

Przemek „ Klenio” Klentak , Łukasz „Wałek” Kowalczyk;

 W samo południe ( V+, OS)

 Łukasz „Wałek” Kowalczyk, Leszek Szymański; styczeń

Kocioł Kazalnicy

W cieniu wielkiej góry (VI, OS)

Przemek „ Klenio” Klentak , Łukasz „Wałek” Kowalczyk;

Kazalnica Cubryńska

Jagiełło-Roy (V, PP) 

Przemek „ Klenio” Klentak , Łukasz „Wałek” Kowalczyk;

 

Północna ¶ciana Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego

Klasyczna , do grani (III+, OS)

Leszek Janowski, Przemek „Cniach” Sieradzan; 2011-04-03

Cniach podczas biwaku na grani Mięgusza. Fot. Leszek Janowski.

 

Hala G±sienicowa

 

Czuby nad Karbem

Głogowcki (III, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Paweł „Payek” Kowalski; 2010-12-31

Kocioł Ko¶cielcowy

Kochańczyk-Laskowski (II, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Tomasz „Ptaku” Ptak; 2011-01-08

Droga Niemca (IV+, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-01-30

Kli¶ (V, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-01-30

Agata testuje nowe dziaby na Głowackim. Fot. Payek.

 

Alpy

Glocknergruppe Schneewinkelkopf (3476m) Diretta północnej ¶ciany 350m (max 70* AD+, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz; 2011-10-31

 

Maltal

Mittlere Maralmfallee (WI 4 , 200m. OS)

Przemek “Cniach” Sieradzan, Karol “Herman D±browski, Pawłe „Dr know” Olendzki (KW Warszawa)

Kathedrale (WI 5+, 370m. OS)

Przemek “Cniach” Sieradzan, Pawłe „Dr know” Olendzki (KW Warszawa)

Adam Ry¶ (KW Kraków), Karol “Herman D±browski

Wintasun (WI 4+, 155m, OS)

Przemek “Cniach” Sieradzan, Karol “Herman D±browski, Pawłe „Dr know” Olendzki (KW Warszawa)

Gamseck (WI 4+ , 250m,m OS) 

Przemek “Cniach” Sieradzan, Pawłe „Dr know” Olendzki (KW Warszawa)

Rechter Drifaltigkeitsfall  (WI 3, 90m, OS)

 Przemek “Cniach” Sieradzan, Pawłe „Dr know” Olendzki (KW Warszawa)

Aluhol (WI 4+, 240m. OS)

Adam Ry¶ (KW Kraków), Karol “Herman D±browski

 

 

 

SEZON LETNI

 

„Łest”

Hiszpania (Costa Blanca)

Costa Blanca - Penon de IfachCosta Blanca (6c+, PP)

Marcin “Wojak” Staniec, Grzegorz Adamiec; 2011-03-19

Costa Blanca - Penon de IfachCosta Blanca (wariant za 6b+, OS)

Przemek „ Klenio” Klentak , Łukasz „Wałek” Kowalczyk; 2011-03-19

 

Słowenia (Osp)

 BabnaII giardio dell’aephiornis (6b, OS)

Gosia Wikar, Paweł “Payek” Kowalski; 2011-04-04

Go¶ka pręży się na BabnaII giardio dell’aephiornis. Fot Payek.

Chorwacja (Paklenica)

Anica Kuk, Akademski (4b+, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz; 2011-04-24

Kukovi ispod vlake Ladijin (5a, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz; 2011-04-25

Kuk od Skradelin, Tinin smjer(prawy wariant  4b+, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz; 2011-04-25

Anica Kuk, Ljubljanski ( 6a+, RP)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-05-01

 

Krym

Górę Sokół (ok. 470 mnpm.)  - 8 wyci±gów ( III-IV, na drugiego z przewodnikiem)

Joanna Szybkowska-Szkliniarz , Paweł Szkliniarz; 2011-08-13

 

Paweł na Krymie, nasz najmłodszy górski skałołaz. Fot Joanna Joanna Szybkowska-Szkliniarz

 

Tatry Słowackie

Dolina Batyżowiecka

Gerlach, Kurczab (Polska cesta, VI-, OS)

Karol „Herman” D±browski, Łukasz „Wałek” Kowalczyk; 2011-07-13

Maciek Domański, Grzegorz Adamiec, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-07-13

Batyżowiecki Szczyt,  Pytlakuv expres (VI+, OS)

Maciek Domański, Grzegorz Adamiec, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-07-14

Batyżowiecki Szczyt,  Cichulov Pilier (V+,OS)

Karol „Herman” D±browski, Łukasz „Wałek” Kowalczyk; 2011-07-14

 

Wołowa Turnia

Chmielowski (III, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Łukasz „Słoma” Słomiński; 2011-07-17

Staflovka V-, OS

Grzegorz Adamiec, Artur „Arczi”Sumiński, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-09-22

Moribundus (VI+/VII-, OS)

Grzegorz Adamiec, Artur „Arczi”Sumiński, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-09-22

Estok-Janiga (VII- ,OS)

Grzegorz Adamiec, Artur „Arczi” Sumiński, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-09-23

Komin Samuela (V+, RP)

Grzegorz Adamiec, Artur „Arczi” Sumiński, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-09-23

Wałek lansuje się na Łomnicy z nowym  North Fejsikiem. Fot. Grze¶.

 

Łomnica (Zach. ¶ciana)

Myslivec-Palenicek (VII-, PP)

Maciek Domański, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-08-03

Hokejka (VII-PP)

Leszek Szymański, Grzegorz Adamiec, Łukasz „Wałek” Kowalczyk; 2011-08-03

Puskasova cesta/Stanisławski (V)

Maciek Domański, Paweł „Payek” Kowalski, (OS); 2011-08-04

Leszek Szymański, Grzegorz Adamiec, Łukasz „Wałek” Kowalczyk, (RP); 2011-08-04

Patagońskie Lato (VII+/VIII,  AF)

Paweł „Payek” Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-09-24

Puklina v platni (Pęknięcie w płycie,  V+ VI-, OS)

Arek Niźnik, Łukasz „Wałek” Kowalczyl, (OS); 2011-09-25

 

Payek pozuje na Stanisławskim, Łomnica. Fot. Maciek Domański.

 

Ostry Szczyt

Droga Motyki  (V, OS)

Arek Niźnik, Grzegorz Adamiec; 2011-08-05

 

Mały Lodowy Szczyt (Siroka veza)

Droga Motyki (V, OS)

Arek Niźnik, Grzegorz Adamiec; 2011-08-06

Karol „Herman” D±browski, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-08-20

Leszek Szymański , Piotrek Sochacki; 2011-08-20

Klasyczna (Klasicka cesta, V, OS)

Arek Niźnik, Grzegorz Adamiec; 2011-08-07

Karol „Herman” D±browski, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-08-21

Leszek Szymański , Piotrek Sochacki; 2011-08-21

Všetko v poriadku (VI+ /VII-, OS)

Karol „Herman” D±browski, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-08-20

Leszek Szymański , Piotrek Sochacki( UKA); 2011-08-20

 

Szarpane Turnie

Droga Komarnickich (III, OS)

kombinacja Teoreticka mechanika (VI, OS) + Puskasova cesta (górne wyci±gi, VI-, OS)

Grzegorz Adamiec, Łukasz „ Wałek” Kowalczyk, Artur „Arczi” Sumiński; 2011-08-25

Plskova cesta (VI, PP, ostatni wyci±g wariantem – krótk± rysk± wprost)

Grzegorz Adamiec, Łukasz „ Wałek” Kowalczyk, Artur „Arczi” Sumiński; 2011-08-25

kombinacja Bravo Mozart (VII-, OS) + Stare casy (VI-, OS)

Grzegorz Adamiec, Łukasz „ Wałek” Kowalczyk, Artur „Arczi” Sumiński; 2011-08-26

Droga Motyki (Motykova cesta, V, OS)

Grzegorz Adamiec, Łukasz „ Wałek” Kowalczyk, Artur „Arczi” Sumiński; 2011-08-26

Puskasova cesta  (VI+/VII-, RP)

Grzegorz Adamiec, Łukasz „ Wałek” Kowalczyk, Artur „Arczi” Sumiński; 2011-08-27

Galfyho cesta  (V, OS)

Grzegorz Adamiec, Łukasz „ Wałek” Kowalczyk, Artur „Arczi” Sumiński; 2011-08-27

Droga Komarnickich (III, OS)

Magda Stępień, Kuba Janas(KW Poznań); 2011-08-00

Arek i ”grenlandzkie klimaty”;)  Fot. Grze¶.

 

Baranie Rohy

Sadkova cesta (IV, Flash)

Magda Stępień, Kuba Janas(KW Poznań); 2011-08-0

 

Galeria Gankowa

Droga Orłowskiego (VI, OS)

Karol „Herman” D±browski, Przemek „Klenio” Klentak, Arek Niźnik, (Flash); 2011-09-03

Grzegorz Adamiec, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-09-04

Filar Centralny (VII, OS)

Grzegorz Adamiec, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-09-03

Studnickova cesta (VI, OS)

Karol „Herman” D±browski, Przemek „Klenio” Klentak, Arek Niźnik ; 2011-09-04

 

Kieżmarski Szczyt

Obrovsky Kut (Wielkie Zacięcie, VI+)

Grzegorz Adamiec, Leszek Szymański, (RP) 2011-09-05

Arek Niźnik, Łukasz „Wałek” Kowalczyk, (OS); 2011-09-24

Birkenmajerova/Krisakova cesta + Obrovsky Kut (Wielkie Zacięcie, VI+, RP)

Grzegorz Adamiec, Mariusz „Biedruń” Biedrzycki (Nasze Skały); 2011-09-25

¶więcicki (V, OS)

Arek Niźnik, Łukasz „Wałek” Kowalczyk; 2011-09-26

 

Tatry Polskie

 

Zamarła Turnia

Kant Pietscha (VII+, OS)

Paweł „Payek” Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-08-12

Motyka (V-, RP)

Krzysztof „Kris” Zdoliński, Jacek Słoka; 2011-08-12

Justynka i Leszek Szymańscy; 2011-09-18

Tomasz Pawlik, Paweł Szałer

 Mu-Mu-Mu (VIII-, OS)

Paweł „Payek” Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-08-13

 Kant Zacięcia Komarnickich+ wyj¶cie Zacięciem Komarnickich (V+, OS)

Paweł „Payek” Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-08-13

Lewi Wrze¶niacy (IV+, RP)

Krzysztof „Kris” Zdoliński, Jacek Słoka; 2011-08-13

Michał Szczepocki, Tomasz Biskup (Nowy S±cz)

Festiwal Granitu (V, OS)

Krzysztof „Kris” Zdoliński, Jacek Słoka; 2011-08-13

 

Grze¶ kontempluje Pust± Dolinkę. Fot Payek.

 

Moko (rejon Morskiego Oka)

Mnich

Zacięcie Mogielnickiego (V+, OS)

Piotr „Czyżyk” Czyż, Łukasz „Zioło” Zioło; 2011-08-12

Artur „Arczi” Sumiński, Mariusz „Maniek” Damasiewicz; 2011-09-04

Przemek „ Cniach” Sieradzan”, Paweł „Dr know”Olendzki (KW Warszawa); 2011-09-03

Kant Klasyczny (VI-, OS)

Piotr „Czyżyk” Czyż, Łukasz „Zioło” Zioło; 2011-08-12

Przemek „ Cniach” Sieradzan”, Paweł „Dr know” Olendzki (KW Warszawa); 2011-09-03

Artur „Arczi” Sumiński, Mariusz „Maniek” Damasiewicz, (RP); 2011-09-04

Międzymiastowa (VI+, OS)

Piotr „Czyżyk” Czyż, Łukasz „Zioło” Zioło; 2011-08-13

Przemek „ Cniach” Sieradzan”, Paweł „Dr know” Olendzki (KW Warszawa); 2011-09-03

Wacław Spituje (VII+, OS)

Piotr „Czyżyk” Czyż, Łukasz „Zioło” Zioło; 2011-08-13

Klasyczna (IV, OS)

Paulina Boksa, Paweł „DarkWizard” Papka; 2011-09-03

Leszek Janowski, Artur „Arczi” Sumiński, Mariusz „Maniek” Damasiewicz, (RP); 2011-09-03

Droga Orłowskiego (V-,OS)

Leszek Janowski, Paweł „DarkWizard” Papka; 2011-09-03

Artur „Arczi” Sumiński, Mariusz „Maniek” Damasiewicz; 2011-09-03

Sprężyna (VII-, OS)

Przemek „ Cniach” Sieradzan”, Paweł „Dr know” Olendzki; 2011-09-04

Zemsta Wacława (VI+/VII-,RP)

Artur „Arczi” Sumiński, Mariusz „Maniek” Damasiewicz; 2011-09-04

 

Wariant Biela VII (VII-) OS + Prawy wariant VI OS + Fereński VII+ AF + Zacięcie Kosińskiego VII AF-A0

Grzegorz Adamiec, Leszek Szymański, Łukasz „Wałek” Kowalczyk; 2011-09-17

Mnichowe klimaty. Od lewej: Maniek, Leszek, Dr know, Cniach, Arczi. Fot arch. Leszka Janowskiego.

 

Czołówka MSW

Szare Zacięcie (VI+, OS)

Grzegorz Adamiec, Łukasz „Wałek” Kowalczyk; 2011-09-18

 

Kopa Spadowa

Skłodowski (V+, OS)

Grzegorz Adamiec, Łukasz „Wałek” Kowalczyk; 2011-09-18

 

Kazalnica Mięguszowiecka

Warianty Małolata (VI+/VII-, OS)

Grzegorz Adamiec, Paweł „Payek” Kowalski; 2011-09-26

 

Hala G±sienicowa

Zachodnia Koscielca

Prawy Dziędzielewicz (VI, OS)

Łukasz „Wałek” Kowalczyk, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-08-17

Bartek „Góral” ¶witek, Grzegorz Adamiec; 2011-10-01

Droga Byczkowskiego (V+, OS)

Łukasz „Wałek” Kowalczyk, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-08-18

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Mateusz ?; 2011-09-18

Sprężyna (VI, OS)

Łukasz „Wałek” Kowalczyk, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-08-18

Droga Stanisławskiego (V-, OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz; 2011-09-17

Artur „Arczi” Sumiński, Bartek „Góral” ¶witek, Grzegorz Adamiec; 2011-10-02

Droga Kajki (VI- ,OS)

Bartek „Góral” ¶witek, Grzegorz Adamiec; 2011-10-01

Droga Pomywaczek (VI+, OS)

Grzegorz Adamiec, Bartek „Góral” ¶witek; 2011-10-02

Droga Gnojka (III, OS)

Grzegorz Adamiec , Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz; 2011-09-11

Matrix (VIII+, PP)

Paweł „Payek” Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-10-02               

 

Zadni Ko¶cielec

Wielkie Zacięcie (tzw. Patrzykont, V ,RP)

Grzegorz Adamiec , Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz; 2011-09-11

Skrajny Granat

Prawe Żebro (IV, OS)

Michał, Szczepocki, Bartek Kamiński;

 

Kaukaz

Centralny Spartak  (4517 m n.p.m. OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Paweł Kopeć; 2011-07-30 

Centralny-Mkinwarcweri (Kazbek, 5033m n.p.m. SE Face 3B ok.1000m. OS)

Agata „Dr.Quinn” Gronowska, Paweł „Goryl” Szymankiewicz, Paweł Kopeć; 2011-08 

 

Alpy

Mont Blanc (4810m n.p.m. PD, OS)

Paulina Boksa, Paweł „DarkWizard” Papka; 2011-07-30 

Paulina wita wschód słońca na Blancu. Fot DarkWizard.

 

 

USA

Rejon: Cannon Cliff, White Mountains,  New Hampshire

Whitney Gilman Ridge, wariantem (5.9, RP)

Maciek Domański, Chris Cornell (Montreal);

kombinacja dróg Bombardment ( 5.8), 2 wyci±gi i Book of Solemnity, ( 5.10, OS)

Maciek Domański, Chris Cornell (Montreal);

 Recompense, z wariantem Beast Flake, (5.9. OS, cało¶ć  jest tez nazywana droga Recombeast)

Maciek Domański, Chris Cornell (Montreal);

 

Zachęcam do zapoznania się z szczegółowymi, autorskimi opisami przej¶ć w zał±czniku.

Jak również zapraszam do klubowej galerii http://www.ska.org.pl/galeria.php gdzie znajdziecie więcej zdjęć z powyższych przej¶ć.

Poprzednie sezony

Podsumowanie sezonu górskiego ¦KA - 2010

Podsumowanie górskiego sezonu wspinaczkowego ¦KA - 2009

Do pobrania

Podsumowanie sezonu górskiego ¦KA - 2011

Podsumowanie górskiego sezonu wspinaczkowego ¦KA - 2011- Załącznik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 18-02-2006 strone odwiedziło :
(C) 2004 - 2020. Herman & Zioło, Ksawię