:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
Park Linowy Kielce

:: Partnerzy ::
9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Przejścia-Kielecczyzna ::
Cele działu:
1. Gromadzenie informacji o przejściach w podkieleckich rejonach wspinaczkowych.
2. Aktualizacja internetowego przewodnika po świętokrzyskich ogródkach wspinaczkowych poprzez:
- wpisywanie propozycji wycen dla istniejących dróg - co pozwoli lepiej określić ich trudności
- zamieszczanie informacji o nowo powstałych (poprowadzonych) drogach, "odkopanych" ścianach czy też całych ogródkach (te informacje należy zamieści w polu KOMENTARZ w poniższym formularzu)

Zapraszam do wpisywania swoich dokonań.

:: Archiwum: 2005 :: 2006 :: 2007-2008 ::

:: Wszystkie Przejscia ::
Statystyki dla uztytkownika Basia J, Tomek K, Grzegorz N, LeszekJ
TrudnoscDróg

Rejon Droga, wycena, styl Data przejścia Autor przejścia

Tatry "100" na Zadnim KoÂścielcu IV OS 2013-07-08Basia J, Tomek K, Grzegorz N, LeszekJ
Pierwsze skrzypce - Grzegorz Nocuù a póŸniej ca³a reszta tj. Basia Jab³oùska, Tomek Kumaùski i Leszek Janowski. Wydawa³o mi siê ¿e s¹ trudniejsze miejsca ni¿ IV. Pogoda super, niez³a akcja œmig³owca na Zamar³ej T, no i piknik pierwsza klasa (nawet musztardy by³o pod dostatkiem).

ďťż
(C) 2004 - 2020. Herman & Zioło, Ksawię